خیریه تقی جفرودی

برای مشاهده جزئیات بر روی آن کلیلک کنید برای مشاهده جزئیات بر روی آن کلیلک کنید برای مشاهده جزئیات بر روی آن کلیلک کنید

هدف :
انجام فعالیت های بشر دوستانه و محیط زیستی ، پیشگیری از خودکشی ، ایجاد فرصت های برابر آموزشی و ارتقای مهارت های آموزشی و حرفه ای
 
طرح اهدا رایانه، کتاب و نرم افزارهای آموزشی و برخوردار سازی مدارس از امکانات و تجهیزات آموزشی
در این طرح رایانه های دست دوم و مستعمل که گاهی نگهداری از آن ها معضلی برای همه می باشد، از شما نیکوکاران تحویل و با تعمیرات جزئی و ارتقا آن به یک سیستم خوب و قابل استفاده به مدارس ارسال می شود. لازم به ذکر است لزومی ندارد حتما یک سیستم کامل و جدید اهدا شود، بلکه برای کامل شدن سیستم های ناقص موجود، شما می توانید با اهدا هریک از قطعات کامپیوتری ما را یاری نمائید.
                                                                                                                              
بیشتر
طرح پاکسازی طبیعت از زباله
در این طرح به جمع آوری زباله، پاک سازی و سالم سازی طبیعت کشورمان پرداخته و سعی در حفظ این منابع ارزشمند برای نسل های عزیز بعدی می شود.

سایر طرح ها