تقی جفرودی

تقی جفرودی در سال 1297 ش در شهر رشت در خانواده ای بازرگان چشم به جهان گشود. پدرش هادی جفرودی از بازرگانان بنام رشت بود. دوران کودکی و تحصیل خویش را در شهر محل تولدش باتمام رساند. سپس به تهران آمد و به دنبال فعالیت های مطبوعاتی خویش اقدام به تاسیس روزنامه افشین نمود. او در سال 1365 ش در اثر سانحه اتومبیل در جاده رشت به فومن جان خود را از دست داد و درمحل زادگاهش به خاک سپرده شد.

تقی جفرودی تقی جفرودی

روزنامه افشین

به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی تقی جفرودی، با پایگاه سیاسی اجتماعی که در سال 1330 ش ، تعداد 45 شماره انتشار و تا سال 1332 ش ادامه یافت.انتشار روزنامه افشین و قلم انتقادی تقی جفرودی به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی آن روزگار طولی نکشید که باعث انجام اقداماتی جهت ازبین بردن او شد که از جمله مهم ترین آنها می توان به سوء قصد ناکام مدیر مسئول آن "تقی جفرودی" اشاره داشت.

روزنامه افشین روزنامه افشین شماره 28