استراتژی سایت جفرودی دات اینفو

خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک دقیقی جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت و   بلند مدت سایت تدوین ، اجرا و ارزیابی می شود که جهت مشاهده در سایت قرار     گرفته است.

لوگو سایت جفرودی

برنامه استراتژی سایت

شعار سازمانی :
ما همه یک خانواده بزرگ هستیم

بیانیه ماموریت :
معرفی جفرود، خاندان بزرگ جفرودی، افراد بنام آن و ایجاد ارتباط بین اعضای خاندان

سند چشم انداز :
توسه و پیشرفت زادگاه خاندان و ایجاد وحدت و ارتباط بین اعضای خاندان در سراسر دنیا