جفرود

شهر رشت مرکز استان گیلان شامل 6 کوچک شهر می باشد:
خمام، سنگر، کوچصفهان، لشت نشا، بخش مرکزی، خشکبیجار
جفرود از توابع دهستان چاپارخانه می باشد که شامل 16 آبادی است.
جفرود روستای زیبای ساحلی است که قابلیت شهر شدن را دارد و به عنوان مکانی توریستی مطرح است.